Dyrekcja

Andrzej Miszczyk
Dyrektor ds. organizacyjno finansowo kadrowych

Aldona Miszczyk
Dyrektor Technikum i Liceum

Sekretariat

Helenówek 2

 • Ewelina Kołodziejczyk – Sekretarz szkoły
 • Iwona Pietrzyk – Sekretarz szkoły
 • Małgorzata Kozieł – Sekretarz Szkoły

Helenówek 4

 • Paulina Grzegorczyk – Sekretarz szkoły
 • Aneta Pogorzelska – Sekretarz szkoły

Księgowość

 • Paweł Stępniewski – Główny Księgowy
 • Paulina Dziewięcka – Specjalista ds. Kadr i Płac
 • Kinga Król – Pełna Księgowa

Kierownicy

 • Janusz Jurecki – Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu
 • Anna Stępniewska – Kierownik ds. Administracyjnych

Informatyka

 • Cezary Łankiewicz – Administrator sieci komputerowej

Pedagog

 • Katarzyna Ożarowska
 • Małgorzata Duda

Biblioteka

 • Dorota Kosińska – Wychowawca Świetlicy