Kierunek Technik Robotyk to zawód przyszłości, łączący wiedzę z elektroniki, automatyki, mechatroniki i informatyki.

Technik robotyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód przyszłości, łączący wiedzę z elektroniki, automatyki, mechatroniki i informatyki. Transformacja cyfrowa przemysłu i produkcji oraz popularyzacją idei przemysłu 4.0, wymusza na pracodawcach poszukiwania specjalistów w zakresie programowania, uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki układów automatyki i robotyki.Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle.
Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej.

 

 

Czas trwania nauki

5 lat po 8-letniej szkole podstawowej

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego.

Co oferujemy uczniom?

 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Ukończenie technikum:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

Gdzie się zapisać?

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Szkoły

Naucz się sztuki budowlanej na kierunku technik budownictwa!

Otwórz sobie ścieżkę do zdobycia pracy marzeń lub otwarcia własnej działalności. Ucz się w nowoczesnej placówce oświatowej razem z rówieśnikami.